Tomografia 3D

Tomografia to technika wykonania zdjęć rentgenowskich poszczególnych warstw badanego narządu. W praktyce jest to wiele (czasami setki) zdjęć rentgenowskich danego obszaru warstwa po warstwie, dzięki czemu uzyskujemy trójwymiarowy obraz badanego obszaru.

Obecnie jest najnowocześniejsza i najlepsza metoda diagnozowania i planowania leczenia. Dzięki zdjęciom wykonanym w naszej pracowni lekarz będzie miał dostęp do idealnej wizualizacji interesującego go obszaru Państwa twarzoczaszki.