Pantomografia 2D

W naszej pracowni rentgenowskiej dysponujemy jednym z najnowocześniejszych urządzeń do wykonywania tomografii komputerowej CBCT oraz zdjęć rentgenowskich w Polsce. Wykonujemy pełen zakres projekcji rentgenowskich dla potrzeb stomatologii.

Wyposażyliśmy ją w sprzęt wiodącej firmy o zasięgu globalnym.

Tomograf, którym wykonujemy zdjęcia rentgenowskie charakteryzuje się niezwykłą dokładnością[rozdzielczością] wykonywanych zdjęć, a także rewolucyjną technologią minimalnej dawki promieniowania- wszystko po to, aby Państwa zdjęcia przyniosły maksymalną korzyść diagnozującemu lekarzowi, jednocześnie z minimalnym skutkiem promieniowania.

Zdjęcia te są podstawą prowadzenia zabiegów wszczepiania implantów, zabiegów chirurgii stomatologicznej, endodoncji czy protetyki.

Pantomogram jest podstawowym badaniem rentgenowskim, wykorzystywanym jest w stomatologii. Daje możliwość jednoczesnego uwidocznienia żuchwy, szczęki, części twarzoczaszki, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zębów. Obecnie pantomogram zębów jest to metoda szybkiej diagnozy stanu uzębienia. Zdjęcia pantomograficzne odgrywają ważną rolę przy rutynowej kontroli stomatologicznej, podczas której każda mało widoczna zmiana może stać się bardzo istotna. Stosowane, jako zdjęcie przeglądowe na którym widoczne są wszystkie zęby, pozwala zredukować ilość wykonywanych zdjęć oraz dawkę promieniowania, którą musi otrzymać pacjent. Jedna panorama zastępuje kilkanaście zdjęć punktowych, co zmniejsza dawkę promieniowania o około 80%.

Zdjęcie panoramiczne zębów wymaga skierowania do pracowni RTG od lekarza prowadzącego leczenie. Nie możemy go wykonać na własne życzenie. Obraz uzyskiwany na pantomogramie wykonywany przez naszą placówkę jest wykonywany w technogii HD, dzięki czemu pacjent otrzymuje zdjęcie rtg zębów najwyższej jakości.

Wykonując pantomogram twarzoczaszki pacjent otrzymuje zdjęcie powiększone o 20-30%, tak więc wszystkie niekorzystne zmiany w strukturze obserwowanych elementów są wystarczająco uwidocznione.